Strona główna » OFERTA I KONTAKT

OFERTA I KONTAKT

Mediacje z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, mediacje rówieśnicze, szkolne

OPŁATY MEDIACYJNE:

Stacjonarne spotkanie informacyjne z konsultacją: 100 – 150 PLN

Spotkanie informacyjne połączone z konsultacją w formie on-line: 50-100 PLN

Mediacja właściwa (sesja mediacyjna trwająca 90-120 minut): 250-300 PLN

Opracowanie projektu Ugody – 100 PLN

Spotkanie w celu podpisania ugody po odbytych posiedzeniach mediacyjnych – 100 PLN

Wydanie duplikatu ugody + wysyłka – 50 PLN

OPŁATA WSTĘPNA:

W sytuacjach, w których możliwy jest brak stawiennictwa Stron na posiedzeniu mediacyjnym, Mediator może pobrać opłatę wstępną w wysokości 100 PLN od strony wnioskującej. Opłata wstępna, nazywana także opłatą rezerwacyjną wchodzi w skład całościowej opłaty za mediację. W przypadku nie stawienia się Stron na mediację, Opłata Wstępna nie jest zwracana. Opłata wstępna stanowi zabezpieczenie pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem spotkania mediacyjnego w formie stacjonarnej. Opłata Wstępna nie jest zwracana w przypadku wycofania się z procesu lub nie stawienia w wyznaczonym terminie jednego lub wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego. Ewentualne odwołanie spotkania następuje nie później niż 24 godziny, przed datą (godziną) wyznaczonego spotkania.

Każda mediacja może zostać wyceniona przez mediatora w sposób indywidualny biorąc pod uwagę możliwości Stron oraz stopień skomplikowania sprawy.

Mediacja gospodarcza, pracownicza lub biznesowa określona wartością przedmiotu sporu
Ceny ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości uczestników.

Zapraszam do skorzystania z darmowych dyżurów mediacyjnych oraz spotkań informacyjnych. Szczegółowe informacje wraz z aktualnymi terminami publikowane są na profilu FB: MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno – Ostrowskie Centrum Mediacji

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 PLN za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne -100 PLN (łącznie nie więcej niż 450 PLN).

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 PLN netto złotych i nie więcej niż 2.000 PLN netto za całość postępowania mediacyjnego.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

Zadzwoń:
883 365 896

Napisz:
kontakt.ocm@gmail.com ; malwina.stodolna@gmail.com

Profil na Facebooku:

MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno – Ostrowskie Centrum Mediacji

DYŻUR MEDIACYJNY: po aktualne terminy bezpłatnych konsultacji mediacyjnych zajrzyj TUTAJ