MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno

Pierwszy wpis na listę stałych mediatorów otrzymałam w 2011 roku. To już ponad 10 lat pracy w zakresie mediacji, które przyniosło mi ciągłą naukę i zmianę w zakresie tego jak postrzegam komunikację międzyludzką. Nie jest sztuką doprowadzić do podpisania ugody, czy przysłowiowego uściśnięcia ręki, tak samo jak nie jest sztuką wypowiedzieć słowa, których tak naprawdę nie myślimy. Sztuką jest wypracować między dwojgiem ludzi taki rodzaj komunikacji, taki rodzaj porozumienia, które odpowiada ich rzeczywistym potrzebom i takie, które otwiera im drogę na coraz lepsze porozumienie i zrozumienie. Tego trzymam się w mojej pracy zawodowej.

Fascynuje mnie język i to jak słowo wpływa na rzeczywistość. Jego potencjał do budowania i niszczenia. To, jak pomaga ludziom się odnaleźć i zagubić. Pasjonuje mnie zagadnienie moralnej skuteczności w komunikacji. Wierzę, że nawet w trudnych negocjacjach, ostatecznie to rzeczowo formułowane fakty prowadzą do osiągania zamierzonych rezultatów. A rzeczowa, uczciwa i informacyjna narracja to nie tylko dowód szacunku dla siebie i oponenta, ale i sens skutecznych procesów biznesowych.

WPIS NA LISTĘ STAŁYCH MEDIATORÓW

  • Wpis na listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Certyfikat kwalifikacji rynkowej ZSK

Kwalifikacja w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.

Kwalifikowany MEDIATOR SZKOLNY

Przygotowanie z zakresu prowadzeni mediacji szkolnych oraz pilotażu programów mediacji rówieśniczej. Mediacje szkolne dotyczące ścisłej konfiguracji:
– mediacja rodzic + pedagog
– mediacja uczeń + pedagog
– mediacja uczeń + uczeń
– mediacja pedagog + pedagog
A także mediacje pośrednie, dotyczące spraw angażujących rodziców, pedagogów, uczniów i dyrekcję.

Krajowy Rejestr Mediatorów

Kwalifikacja rynkowa i wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów.

W ramach Projektu:

„Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

Trener komunikacji

Ukończone stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, o specjalności: komunikacja społeczna .

Numer dyplomu: 67190
Specjalista ds. komunikacji społecznej

Mediator

Ukończone studia podyplomowe o specjalności MEDIATOR (Master of Business Mediation)

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Edycja 01. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora w sporach cywilnych i gospodarczych

Rok ukończenia: 2009

Świadectwo kwalifikacji: 21691

Mediacja w obszarze pracy

Szkolenie z zakresu mediacji w sprawach ze stosunku pracy.

Rodzicielski Plan Wychowawczy

Ukończone szkolenie kierunkowe dla mediatorów z zakresu Rodzicielskiego Planu Wychowawczego

Rok ukończenia: 2023

Podmiot odpowiedzialny: Fundacja Wsparcia Prawnego „Po Twojej Stronie”