Strona główna » Komunikacja – proces zorientowany na cel, w optyce języka potrzeb.

Komunikacja – proces zorientowany na cel, w optyce języka potrzeb.

Szkolenie: Komunikacja – proces zorientowany na cel, w optyce języka potrzeb, to szerokie ujęcie komunikacji, które uczestnicy zajęć będą mogli z powodzeniem wprowadzić w życie nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym.

Omawiane podczas zajęć zagadnienia koncentrują się wokół JĘZYKA POTRZEB, nowego w naszej kulturze i praktyce społecznej ujęcia procesów komunikacji. Jednocześnie postaramy się nie tracić z oczu pragmatycznej strony komunikacji, czyli jej orientacji NA CEL, rozumiany partykularnie.

Wybierzemy się w podróż dookoła świata komunikacji.

ORIENTACYJNY ZARYS WARSZTATU

Komunikacja zarys teoretyczny:

 • emocje, język, potrzeby, pojęcia – neuronauka o komunikacji;
 • komunikacja otwarta vs. komunikacja zamknięta – efektywne modele działania;
 • problemy wokół pojęcia skutecznej komunikacji;
 • skrzynka narzędziowa w komunikacji zorientowanej na cel;
 • balans komunikacyjny; wywieranie wpływu czy szukanie porozumienia;
 • dialog a skuteczna komunikacja;
 • język potrzeb i świadoma komunikacja;
 • cel komunikacji w ujęciu pragmatycznym;
 • osiąganie celów komunikacyjnych.

Komunikacja przez pryzmat języka potrzeb:

 • mediacja – podstawowe techniki;
 • NVC, Porozumienie bez przemocy – podstawowe techniki;
 • podstawowe narzędzia SELF- komunikacji;
 • konflikt – szanse i pułapki komunikacji;
 • komunikacja kryzysowa i sytuacje niekomunikacyjne;
 • wartość porozumienia, bilans zysków i strat w sytuacjach nierokujących.

Praktyczne aspekty komunikacji:

 • komunikacja biznesowa – zarys tematu;
 • negocjacje biznesowe – zarys tematu;
 • manipulacja i techniki blokowania wpływu.

Szerokie ujęcie procesu komunikacji:

 • różnice w stylach komunikacji i strategie unifikacyjne;
 • kulturowe podłoże procesów komunikacji;
 • modele pozawerbalne na tle różnorodności kulturowej;
 • język jako kontekst w procesach komunikacyjnych;
 • paradoksy przekładu międzykulturowego.