Strona główna » Blog » Jak przebiega Mediacja?

Jak przebiega Mediacja?

Przeczytaj, jak przebiega proces mediacji, jakie są możliwe drogi mediacji, a także w jaki sposób może się ona zakończyć.

Mediacja różni się w swoim przebiegu formalnym w zależności od podmiotu inicjującego proces. Inaczej będzie więc wyglądał proces przygotowania do mediacji w przypadku gdy do mediacji strony są skierowane przez sąd, inaczej gdy mediacja odbywa się pozasądowo na wniosek jednej ze stron, inaczej jeśli obie strony zgodnie inicjują i przystępują do procesu mediacji.

W przypadku mediacji prywatnej, w której inicjatorem procesu jest jedna ze stron konfliktu konieczne jest złożenie u mediatora wniosku o przeprowadzenie mediacji (także doręczenie go drugiej stronie, potwierdzenie jego doręczenia). 

Wniosek a także informacje o tym jak inicjować mediację znajdziesz tutaj:

http://mediacjaostrów.pl/2022/08/29/jak-rozpoczac-mediacje/

Zakładając, że mamy już za sobą właściwe zgłoszenie do mediacji, mediator kontaktuje się z obiema stronami w celu doboru odpowiedniego terminu, udziela wstępnej informacji na temat samego procesu, a także jeśli zaistnieje taka potrzeba – zapoznaje się z aktami sprawy. W każdym przypadku do procesu mediacji właściwej, mediator przygotowuje siebie oraz uczestników, a ten etap, wstępnego rozpoznania i przygotowania sprawy nazywamy premediacją. 

Kiedy ustalimy już dogodny termin, spotykamy się na sesji mediacyjnej, która trwa 1-1,5 godziny. Mediację właściwą rozpoczynamy także najczęściej podpisaniem umowy o przeprowadzenie mediacji. Jeśli w trakcie pierwszej sesji udaje się dojść do porozumienia i wypracowania ugody, jeśli także  strony ją zaakceptują, może zostać ona zatwierdzona przez sąd (jeśli sąd tak zadecyduje). Jeśli ugody nie uda się wypracować, możemy umówić kolejną sesję mediacyjną, jeśli taka jest wola stron i jeśli obie są co do tego zgodne. Co do zasady w każdym momencie mediacji, można od niej odstąpić i jedynie w woli uczestników pozostaje, czy zechcą kontynuować proces.

Mediator z sesji sporządza protokół, w którym określa jedynie czas i miejsce mediacji oraz krótką informację na temat tego, czy udało się do ugody doprowadzić. Protokół nie zawiera żadnych szczegółów na temat poczynionych czy proponowanych uzgodnień. Do protokołu jednak mediator dołącza ewentualną ugodę – jeśli została ona zaakceptowana i podpisana przez obie strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *