Malwina Stodolna Jacyno trener komunikacji mediator ostrów wielkopolski mediacja szkolenia komunikacja

MEDIACJA

Ostrów Wielkopolski

Mediacja Sądowa, Umowna, Szkolna, Rodzinna

Mediacja – sztuka wyrażania JA, bez krzywdzenia TY.
Sztuka tworzenia MY.

MEDIATOR
Malwina Stodolna-Jacyno

Mediacja umowna

Mediacja prowadzona na podstawie umowy pomiędzy osobami uczestniczącymi w mediacji oraz mediatorem.
Mediacja dla każdego, dopasowana do potrzeb uczestników.

mediacje ostrów

Mediacja rodzinna

Mediacja dla wszystkich rodzajów sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny połączonej pokrewieństwem lub pozostającymi w związkach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo. Ogólnie pojęte sprawy rodzinne.

Mediacja szkolna

Sposób rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym. Mediacja szkolna skierowana jest do uczniów, rodziców oraz pedagogów. W toku mediacji możliwe jest poszukiwanie porozumienia pomiędzy rodzicami i nauczycielami, pomiędzy uczniami, a także w przypadkach w których spór dotyczy ucznia i nauczyciela.

Mediacja Sądowa

Mediacja prowadzona na podstawie postanowienia sądu (ze skierowania sądu lub na wniosek strony). Wpis na LISTĘ STAŁYCH MEDIATORÓW
dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu. Pełen zakres wsparcia oraz poradnictwa w zakresie mediacji sądowej.

Mediacja dla biznesu

Mediacja z szerokiego zakresu wewnętrznych spraw organizacji. Mediacje dotyczące konfliktów w zarządzie, pomiędzy organami, właścicielami lub też między działami czy kluczowymi pracownikami firmy. Negocjacje oraz mediacje gospodarcze.

Warsztaty i treningi komunikacji

Indywidualnie opracowane i dopasowane do konkretnych potrzeb warsztaty oraz treningi komunikacji dla grup oraz uczestników indywidualnych. Warsztaty integracyjne, poprawiające i wyrównujące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej pomiędzy uczestnikami grup.

Mediacja z zakresu prawa pracy

Mediację z zakresu prawa pracy można zastosować we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza możliwość zawarcia ugody. Przedmiotem mediacji mogą więc być sprawy dot. m.in. warunków pracy i płacy, rozwiązywania umów o pracę, obowiązków i praw pracodawcy i pracownika, mobbingu czy też zakazu konkurencji. Inicjowana przez pracodawcę lub pracownika.

Mediacja na linii
RODZIC – DZIECKO

Szczególny przypadek mediacji rodzinnej, w której dziecko w przypadku niepełnoletniości – za przyzwoleniem rodzica, bierze udział w mediacji jako pełnoprawny jej uczestnik. W tym szczególnym procesie komunikacji rodzic oraz dziecko poznają się zwykle na nowo i na nowo definiują własne granice i potrzeby w odniesieniu do konkretnych problemów i kryzysów.

Mediacja okołorozwodowa

Coraz więcej par i małżeństw docenia możliwość wykorzystania mediacji w przypadku gdy w grę wchodzi rozstanie. Celem mediacji nie jest utrzymanie związku dwojga ludzi, jest nim utrzymanie relacji między dwojgiem ludzi, tak aby możliwe było wypowiedzenie swoich potrzeb w związku z zaistniałą sytuacją. Tak, aby każdy mógł zostać usłyszany i wysłuchany.

MEDIATOR
Malwina Stodolna-Jacyno

Z wykształcenia jestem specjalistką ds. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu MEDIACJI. Odbyłam szkolenia z zakresu MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ, a także technik NVC (Nonviolent Communication –
Porozumienie Bez Przemocy). Jestem Mamą trójki przecudnych dzieci i żoną bardzo wyrozumiałego Męża. Jednak co najważniejsze, jestem tylko człowiekiem i większość mojego życia poświęciłam nauce trudnej sztuki komunikacji. Moje doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że dialog, jest podstawą równowagi życiowej. Że zgoda wymaga ogromu wspólnej pracy, że podstawą rozmowy jest szacunek. Że zrozumienie jest złotym Graalem każdej relacji i że nie trzeba dogadywać się za wszelką cenę.

Poczytaj dalej o tym, kim jestem i w co wierzę.

Czym jest Mediacja?

O tym, czym i dla kogo właściwie jest Mediacja. Garść wstępnych informacji dla osób zainteresowanych procesem mediacji.

Jak przebiega Mediacja?

Przeczytaj, jak przebiega proces mediacji, jakie są możliwe drogi mediacji, a także w jaki sposób może się ona zakończyć.

Jak przebiega proces mediacji - mediacja ostrów wielkopolski
Mediacje Ostrów Wielkopolski

Jak rozpocząć Mediację?

Przeczytaj w jaki sposób zainicjować proces mediacji. Masz wątpliwość? Zadzwoń lub napisz – odpowiem na twoje pytania.

Mediacja Rodzinna

Z mediacją Rodzinną mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie pojawia się Rodzina. Szczególnym przypadkiem są oczywiście mediacje partnerskie, mediacje dotyczące spraw planu rodzicielskiego, oczywiście także te, które nie koncentrują się na klasycznie definiowanej Rodzinie. Przeczytasz więcej o Mediacji Rodzinnej w niniejszym wpisie.

Mediacja Szkolna

Mediacja szkolna to bardzo szeroki i bardzo potrzebny zakres działań mediacji. Nie dotyczy ona jedynie mediacji rówieśniczej. Mediacja szkolna to także mediacje prowadzone na linii rodzic-szkoła, uczeń-nauczyciel i tym podobne warianty. Mediacja Szkolna koncentruje się wokół relacji, dla których osią sporu lub konfliktu staje się szkoła. Więcej o Mediacji Szkolnej dowiesz się z niniejszego wpisu.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu:

kontakt.ocm@gmail.com

malwina.stodolna@gmail.com