MEDIACJA
Sądowa, Umowna, Szkolna, Rodzinna

Trening komunikacji; Warsztaty dla firm, instytucji i szkół; Sesje indywidualne

Mediacja – sztuka wyrażania JA, bez krzywdzenia TY.
Sztuka tworzenia MY.

Mediacja umowna

Mediacja prowadzona na podstawie umowy pomiędzy osobami uczestniczącymi w mediacji oraz mediatorem.
Mediacja dla każdego, dopasowana do potrzeb uczestników.

mediacje ostrów

Mediacja rodzinna

Mediacja dla wszystkich rodzajów sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny połączonej pokrewieństwem lub pozostającymi w związkach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo. Ogólnie pojęte sprawy rodzinne.

Mediacja szkolna

Sposób rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym. Mediacja szkolna skierowana jest do uczniów, rodziców oraz pedagogów. W toku mediacji możliwe jest poszukiwanie porozumienia pomiędzy rodzicami i nauczycielami, pomiędzy uczniami, a także w przypadkach w których spór dotyczy ucznia i nauczyciela.

Mediacja Sądowa

Mediacja prowadzona na podstawie postanowienia sądu (ze skierowania sądu lub na wniosek strony). Wpis na LISTĘ STAŁYCH MEDIATORÓW
dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu. Pełen zakres wsparcia oraz poradnictwa w zakresie mediacji sądowej.

Mediacja dla biznesu

Mediacja z szerokiego zakresu wewnętrznych spraw organizacji. Mediacje dotyczące konfliktów w zarządzie, pomiędzy organami, właścicielami lub też między działami czy kluczowymi pracownikami firmy. Negocjacje oraz mediacje gospodarcze.

Warsztaty i treningi komunikacji

Indywidualnie opracowane i dopasowane do konkretnych potrzeb warsztaty oraz treningi komunikacji dla grup oraz uczestników indywidualnych. Warsztaty integracyjne, poprawiające i wyrównujące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej pomiędzy uczestnikami grup.

Mediacja z zakresu prawa pracy

Mediację z zakresu prawa pracy można zastosować we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza możliwość zawarcia ugody. Przedmiotem mediacji mogą więc być sprawy dot. m.in. warunków pracy i płacy, rozwiązywania umów o pracę, obowiązków i praw pracodawcy i pracownika, mobbingu czy też zakazu konkurencji. Inicjowana przez pracodawcę lub pracownika.

Mediacja na linii
RODZIC – DZIECKO

Szczególny przypadek mediacji rodzinnej, w której dziecko w przypadku niepełnoletniości – za przyzwoleniem rodzica, bierze udział w mediacji jako pełnoprawny jej uczestnik. W tym szczególnym procesie komunikacji rodzic oraz dziecko poznają się zwykle na nowo i na nowo definiują własne granice i potrzeby w odniesieniu do konkretnych problemów i kryzysów.

Mediacja okołorozwodowa

Coraz więcej par i małżeństw docenia możliwość wykorzystania mediacji w przypadku gdy w grę wchodzi rozstanie. Celem mediacji nie jest utrzymanie związku dwojga ludzi, jest nim utrzymanie relacji między dwojgiem ludzi, tak aby możliwe było wypowiedzenie swoich potrzeb w związku z zaistniałą sytuacją. Tak, aby każdy mógł zostać usłyszany i wysłuchany.

MEDIATOR
Malwina Stodolna-Jacyno

Z wykształcenia jestem specjalistką ds. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu MEDIACJI. Odbyłam szkolenia z zakresu MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ, a także technik NVC (Nonviolent Communication –
Porozumienie Bez Przemocy). Jestem Mamą trójki przecudnych dzieci i żoną bardzo wyrozumiałego Męża. Jednak co najważniejsze, jestem tylko człowiekiem i większość mojego życia poświęciłam nauce trudnej sztuki komunikacji. Moje doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że dialog, jest podstawą równowagi życiowej. Że zgoda wymaga ogromu wspólnej pracy, że podstawą rozmowy jest szacunek. Że zrozumienie jest złotym Graalem każdej relacji i że nie trzeba dogadywać się za wszelką cenę.

Poczytaj dalej o tym, kim jestem i w co wierzę.

Czym jest Mediacja?

O tym, czym i dla kogo właściwie jest Mediacja.

Jak przebiega Mediacja?

Przeczytaj, jak przebiega proces mediacji, jakie są możliwe drogi mediacji, a także w jaki sposób może się ona zakończyć.

Jak przebiega proces mediacji - mediacja ostrów wielkopolski
Mediacje Ostrów Wielkopolski

Jak rozpocząć Mediację?

Przeczytaj w jaki sposób zainicjować proces mediacji.

Mediacja Rodzinna

Dowiedz się więcej o Mediacji Rodzinnej.

Mediacja Szkolna

Dowiedz się więcej o Mediacji Szkolnej.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu:

kontakt.ocm@gmail.com